Hội nghị triển khai ký cám kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT

DSC_0028

            Hội nghị triển khai ký cám kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hoàn hài lòng của ngươi bệnh