Số ký hiệu 111/2017/NĐ-CP
Ngày ký 20171005
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Phân loại