Giới thiệu

DSC_0090

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

             Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình là Bệnh viện hạng III, là cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Đồng Tháp có trách nhiệm khám chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài huyện.

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện gồm:

           Một là, Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh: Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú; Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước; Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các bệnh tật bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa trong; Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu; Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

           Hai là,  Đào tạo cán bộ y tế: Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế Bệnh viện cũng là cơ sở để thực hành cho các trường, lớp trung học y tế.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và là cơ sở cho y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng quản lí chăm sóc sức khỏe ban đầu; Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

           Ba là, Nghiên cứu khoa học về y học: Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học

           Bốn là, Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật: Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (Trạm y tế, phòng khám khu vực) thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn; Kết hợp với Trạm y tế, phòng khám khu vực tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong địa bàn huyện.

          Năm là, Phòng bệnh: Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

         Sáu là, Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

         Bảy là, Quản lý kinh tế y tế: Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh chữa bệnh; Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và của các tổ chức kinh tế khác.

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

                                     Giám đốc : Ông Phạm Nông

                                                    Điện thoại : 067.3833.126

                                                    Email : bsphamnong@yahoo.com.vn

                                     Phó Giám đốc : Bà Lê Thị Bích Loan

                                     Phó Giám đốc : Ông Trần Văn Cường