Hoc tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Huyện uỷ Thanh Bình tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2015 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 05/02/2015, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Bình tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Huyện. Đến dự có bà Lê Thị Kim Loan – Bí thư Huyện uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Tấn Lực – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp trình bày các nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề năm 2015. Đây là Chuyên đề nhấn mạnh đến phẩm chất trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, phấn đấu suốt đời vì lợi ích nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp.
Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm với nhân dân, với Đảng, thực hiện nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, hăng hái xung phong thực hiện các nhiệm vụ, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trước; phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là then chốt và biết dựa vào dân để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.
Việc triển khai Chuyên đề năm 2015 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện tốt đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm./.

Nguồn : thanhbinh.dongthap.gov.vn