Số ký hiệu 5126/QĐ-BYT
Ngày ký 20171110
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành đào tạo sức khỏe
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Phân loại