Số ký hiệu 44/2017/TT-BYT
Ngày ký 20171116
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Thông tư 44/2017/TT-BYT V/v Sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Phân loại