Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1 44/2017/TT-BYT 20171116 Thông tư 44/2017/TT-BYT V/v Sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT Xem
2 5721/BHXH-CSYT 20171220 V/v sử dụng thẻ BHYT hết hạn khi đi khám, chữa bệnh Xem
3 5126/QĐ-BYT 20171110 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành đào tạo sức khỏe Xem
4 111/2017/NĐ-CP 20171005 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Xem
5 25/2017/TT-BLDTBXH 20170830 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập Xem
6 3434/BYT-BH 20170626 Xem
7 3340/BHXH-ST 20170808 Về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH Xem
8 230/TB-SYT 20170901 Thông báo nhận giấy báo nhập học hệ chính quy và liên thông đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017 Xem