Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1 3434/BYT-BH 20170626 Xem
2 3340/BHXH-ST 20170808 Về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH Xem
3 230/TB-SYT 20170901 Thông báo nhận giấy báo nhập học hệ chính quy và liên thông đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017 Xem