Số ký hiệu 3340/BHXH-ST
Ngày ký 20170808
Người ký Trần Đình Liệu
Trích yếu Về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH
Cơ quan ban hành BHXH Việt Nam
Lĩnh vực
Phân loại