Số ký hiệu 3434/BYT-BH
Ngày ký 20170626
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Phân loại